Zespół

Sebastian Burgemejster

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Prezes, Dyrektor Zarządzający oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Przedsiębiorąca oraz właściciel firmy konsultingowej. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant (rozprawa dotycząca zintegrowanego zarządzania funkcją audytu w służbach żeglugi powietrznej w ramach funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej). Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń IIA oraz ISACA. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w organizacji świadczącej usługi żeglugi powietrznej. Kierownik projektu, ekspert i konsultant zewnętrzny w trakcie realizacji projektów audytowych, wdrożeniowych i doradczych dla dużych instytucji państwowych i prywatnych z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa i IT. Ostatnio zarządzający obszarem, w skład którego wchodziły zintegrowane funkcje GRC (governance, risk, compliance), certyfikacji służb żeglugi powietrznej, Zintegrowanych Systemów Zarządzania, zarządzania procesowego oraz controlingu korporacyjnego.

Eryk Trybulski

Menedżer z doświadczeniem w realizacji usług związanych z bezpieczeństwem informacji m.in. w obszarze bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji i administracji publicznej. Obecnie odpowiedzialny za opracowanie strategii i wdrożenie wieloletniego programu cyberbezpieczeństwa, a także za wyznaczanie i wdrażanie standardów rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo kilkudziesięciu systemom IT w sektorze ochrony zdrowia.
Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania z wieloletnim doświadczeniem, a także certyfikowany audytor wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301, Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001, a także posiadacz certyfikatu z obszaru zarządzania projektami Prince 2 Practitioner.
Od ponad 20 lat związany ze świadczeniem usług IT – pełniący role od programisty do Dyrektora ds. Bezpieczeństwa, poprzez projektanta, analityka, architekta IT – w projektach doradczych i wdrożeniowych dla największych firm. Prelegent na branżowych konferencjach i autor artykułów prasowych szerzący wiedzę na temat bezpieczeństwa informacji.

Właściciel firmy konsultingowej skupiającej doświadczonych menedżerów w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem oraz profesjonalnych usług szkoleniowych, a także nowoczesnych technologii.

Rafał Urbaniak

Menedżer z doświadczeniem w obszarze kontroli i audytu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu systemów zapobiegania nadużyciom oraz polityk antykorupcyjnych, których skuteczność była z sukcesem weryfikowana przez instytucje zewnętrzne, w tym organy UE. 


Wieloletni członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, a także certyfikowany audytor Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001. Posiadacz certyfikatów z obszaru zarządzania projektami (Prince 2), zarządzania zgodnością (Approved Compliance Officer, Approved  Compliance Expert) oraz audytu (CGAP).


Posiada wykształcenie prawnicze, od ponad 10 lat związany jest z kontrolą i audytem wewnętrznym, piastując wysokie stanowiska menedżerskie w tym obszarze. 

Prelegent na branżowych konferencjach i współautor artykułów prasowych z dziedziny audytu.

Mariusz Sujka

Certyfikowany audytor wewnętrzny (CRMA CGAP) z uprawnieniami do przeprowadzania ocen zewnętrznych audytu wewnętrznego (QVAL) z aplikacją kontrolerską Najwyższej Izby Kontroli.

Specjalizuje się w tematyce wdrażania i oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zarządzania strategicznego, procesami oraz projektami, a także przeciwdziałania nadużyciom i korupcji.

Przez wiele lat przewodniczył Podkomisji INTOSAI ds. kontroli wewnętrznej oraz współpracował z Radą ds. standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych.

Absolwent prawa, ukończył m.in. studia podyplomowe w zakresie psychologii przywództwa, coachingu oraz trenera biznesu.

Posiada ponad dwudziestoletnie, praktyczne doświadczenie i umiejętności w obszarze audytu i kontroli oraz zarządzania zespołami zarówno w sektorze publicznym, jak również prywatnym.

Przeprowadził kilkadziesiąt projektów z zakresu audytu i kontroli w obszarach usprawniania procesów organizacyjnych, finansów, udzielania zamówień publicznych, bezpieczństwa informacji, ochrony zasobów, zarządzania kadrami, audytu wewnętrznego.

Doświadczony manadżer, trener szkoleniowy oraz coach z akredytacją Izby Coachingu. 

Posiada certyfikat Jonah TOC z zakresu zarządzania ograniczeniami.

Obszary współpracy:

 • wdrażanie i ocena rozwiązań dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządczej (COSO) 

 • wdrażanie i ocena zarządzania ryzykiem (ISO 31000, COSO ERM),

 • tworzenie i ocena rozwiązań w zakresie przeciwdziałania nadużyciom i korupcji (ISO 37001), 

 • wdrażanie metodyk i ocena rozwiązań dotyczących audytu wewnętrznego (IPPF),

 • badanie kultury organizacji i środowiska kontroli,

 • wdrażanie strategii w oparciu o Balance Score Card,

 • analiza i usprawnianie procesów organizacyjnych,

 • zarządzanie projektami audytowymi i kontrolnymi,

 • zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISO 27001),

 • współpraca z organami kontroli zewnętrznej,

 • usprawnianie komunikacji wewnętrznej i rozwiązywanie konfliktów w organizacji,

 • usprawnianie zarządzania zespołami,

 • coaching kadry menadżerskiej oraz zespołowy.

© 2018 by W&S Consulting