Zarządzanie strategiczne

Budowa i przetrwanie skutecznej organizacji, działającej w zmiennym i burzliwym środowisku wymaga od mądrego Lidera zastosowania idealnie dopasowanego i realizowanego procesu zarządzania strategicznego oraz budowy dojrzałych struktur ładu i kultury organizacyjnej. Jednocześnie kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Dlaczego robimy to co robimy? Jak to robimy? Czemu właśnie tak to robimy? Jakie są nasze wartości? 

Należy stale pamiętać, iż planowanie to coś więcej niż tworzenie planu. W rzeczywistości planowanie jest ciągłym i dynamicznym procesem. Im bardziej zmienne środowisko, tym większe znaczenie planowania.

Wspieramy Liderów w procesach definiowania kluczowych aspektów i punktów decyzyjnych zarządzania strategicznego. Towarzyszymy, doradzamy w budowie, implementacji poszczególnych etapów planowania strategicznego, jak również zapewniamy jego dopasowanie, elastyczność do zmiennych i nieprzewidywalnych warunków otoczenia organizacji. 

Nasze usługi to m.in.:

- doradztwo strategiczne;

- definiowanie strategii;

- definiowanie procesów strategicznych;

- definiowanie ładu korporacyjnego / organizacyjnego;

- przeobrażanie organizacji i wdrażanie długotrwałych zmian.

Zarządzanie operacyjne

Wysoka wydajność operacyjna w XX i XXI stała się jedną z przewag konkurencyjnych organizacji, jak również celem nowoczesnej administracji publicznej. Integracja systemów i procesów, ich usprawnianie, eliminacja wąskich gardeł, ograniczenie barier biurokratycznych, ograniczenia kosztów, dobór odpowiednich zasobów oraz narzędzi to wyzwanie każdego Lidera. Procesy wdrażania zmian, restrukturyzacji i re-engineeringu oraz ich późniejsze utrzymanie i utrwalenie w kulturze organizacji stanowią przeszkodę osiągnięcia zamierzonych rezultatów, celów oraz sukcesów. 

Dostarczamy wsparcia dla managerów organizacji w analizie procesowej, integracji systemowej, procesach identyfikacji i eliminacji luk, wąskich gardeł, nieefektywności. Oceniamy potencjał ludzki oraz narzędzia i technologie. Doradzamy 
i przeprowadzamy organizacje przez trudne procesy transformacyjne, jak również towarzyszymy w trakcie utrwalania zmian oraz ich zespolenia z kulturą organizacji.

 

Projektujemy, budujemy i wdrażamy skuteczne i efektywne systemy, procesy, mechanizmy ich oceny i pomiaru oraz zapewniamy sposoby ich ciągłego doskonalenia.

 

Nasze usługi to m.in.:

- definiowanie celów;

- wdrażanie i doskonalenie zarządzania przez cele;

- wdrażanie i doskonalenie zintegrowanego GRC (governance, risk, compliance);

- wdrażanie i doskonalenie zarządzania procesowego;

- optymalizacja procesów;

- wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli zarządczej;

- wdrażanie i doskonalenie systemów kontroli wewnętrznej m.in. wg COSO;

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania, w tym zarządzania jakością wg ISO 9001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, zarządzania BHP wg ISO 45001, odpowiedzialności społecznej biznesu ISO 26000;

- wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania ryzykiem, w tym m.in. zgodnie z COSO ERM, ISO 31000, FERMA;

- wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania projektowego.

Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą to obecnie jeden z kluczowych procesów każdej nowoczesnej organizacji. Pozwala właściwie i całościowo zorganizować proces pozyskiwania, utrzymywania oraz przekazywania wiedzy, m.in. informacji, zadań, danych i dokumentów, pomiędzy pracownikami. Proces zamienia aktywa intelektualne organizacji w wynik ekonomiczny. Prawidłowe stosowanie tego procesu zwiększa skuteczność realizowanych zadań służbowych. Łączy bowiem ze sobą tych ludzi, którzy posiadają wiedzę z tymi, którzy jej potrzebują. Proces zarządzania wiedzą ma charakter kompleksowy, kreuje sieć powiązań i interakcji.

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice oraz zajęcia indywidualne z różnych obszarów organizacji np. zarządzanie, komunikacja, bezpieczeństwo oraz IT.

Jednocześnie projektujemy rozwiązania i procesy pozwalające wykorzystać, utrzymać oraz stale zwiększać efektywność wykorzystania wiedzy w organizacji. 

Nasze usługi to m.in.:

- wdrażanie i doskonalenie procesów zarządzania wiedzą;

- szkolenia, warsztaty;

- coaching, mentoring.

Rozwój Liderów

To ludzie tworzą sukces organizacji, a Liderzy to Ci, którzy podejmują wyzwanie odpowiedzialności oraz wytrwałości w przewodzeniu pozostałym. Bez odpowiednich Liderów oraz stałego ich rozwoju i wsparcia realizacja zaplanowanych celów może być obarczona znacznym ryzykiem porażki.

Proponowany przez nas program doskonalenia kompetencji Liderów oparty jest na uważnym zaangażowaniu i pozwala na utrzymywaniu stanu samoświadomości oraz nieustannego trybu nauki również po jego zakończeniu. Nasz program realizowany jest w następujących etapach: identyfikacji potrzeb, silnych i słabych stron uczestników, wyznaczenia ambitnych celów nauki, przygotowania indywidualnych planów uzupełnienia wymaganych kompetencji, eksperymentowania, praktycznego wykorzystywanie nabytych umiejętności oraz podsumowania i ewaluacji osiągniętych postępów.

 

W ramach naszej Akademii prowadzimy edukacyjne programy w oparciu o: szkolenia i warsztaty otwarte i zamknięte, zajęcia w grupach różnej wielkości oraz dynamice, zajęcia indywidualne, coaching oraz mentoring.

Nasze usługi to m.in.:

- programy edukacyjne;

- szkolenia, warsztaty;

- coaching, mentoring.

© 2018 by W&S Consulting