Projekt Efektywny Urząd

Projekt o nazwie „Efektywny Urząd” jest inicjatywą grupy ekspertów, managerów, doświadczonych audytorów wewnętrznych i kontrolerów, którzy od lat propagują ideę new public management (NPM) tj. nowego zarządzania w administracji zorientowanej na realizację celów w sposób bezpieczny, oszczędny, skuteczny i efektywny.

Kierujemy nasze usługi do instytucji szeroko rozumianego sektora publicznego.

Misja

Naszą misją jest doskonalenie organizacji we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, tak aby dzięki naszej pomocy wspinała się na kolejne szczeble dojrzałości. Uważamy, iż dzięki naszemu profesjonalizmowi, wiedzy i doświadczeniu możemy wspólnie wypracować trwały model nowoczesnej, bezpiecznej, efektywnej i stale rozwijającej się instytucji. 

Nasze motto

Dzieląc się wiedzą doskonalimy organizacje.

Obszar działania

 

Posiadamy doświadczenie zarówno w audycie, kontroli jak i w szeroko rozumianym doradztwie. Nasze usługi skupiają się przede wszystkim na:

  • Audycie (efektywności, oszczędności, skuteczności, UE, wykrywaniu nieprawidłowości, IT, bezpieczeństwa informacji, itp.)

  • Doradztwie w zagadnieniach poświęconych usprawnianiu organizacji, kontroli zarządczej (wewnętrznej), zarządzaniu ryzykiem, optymalizacji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania, systemów bezpieczeństwa informacji , rozwiązań z zakresu IT, itp.

  • Szkoleniach (zamkniętych i otwartych), wystąpieniach na konferencjach oraz prowadzeniu wykładów na renomowanych uczelniach wyższych.

Pracowaliśmy dla najważniejszych instytucji publicznych w Polsce.

SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA
ZGODNOŚĆ i OCHRONA PRAWNA
BEZPIECZEŃSTWO I ODPORNOŚĆ ORGANIZACYJNA
SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA
ZGODNOŚĆ i OCHRONA PRAWNA
BEZPIECZEŃSTWO I ODPORNOŚĆ ORGANIZACYJNA
NOWE TECHNOLOGIE
EDUKACJA
I SZKOLENIA

© 2018 by W&S Consulting