O NAS

Firma W&S Consulting powstała z inicjatywy grupy ekspertów, doświadczonych audytorów oraz managerów i od ponad 12 lat z powodzeniem świadczy usługi instytucjom z sektora prywatnego i publicznego. Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania skutecznego i bezpiecznego biznesu.

Misja

Naszą misją jest doskonalenie organizacji we wszystkich obszarach jej funkcjonowania, tak aby dzięki naszej pomocy wspinała się na kolejne szczeble dojrzałości. Uważamy, iż dzięki naszemu profesjonalizmowi, wiedzy i doświadczeniu możemy wspólnie wypracować trwały model nowoczesnej, bezpiecznej, efektywnej i stale rozwijającej się instytucji. 

Nasze motto

Dzieląc się wiedzą doskonalimy organizacje.

Nasze wartości

jakość, profesjonalizm, szczerość, prostota, etyka, zaufanie

Przestrzegamy Kodeksu Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych oraz ISACA.

Nasze kompetencje

 

Nasz Zespół posiada unikalne doświadczenie zawodowe, a wiedza, umiejętności i kompetencje zostały poparte polskimi i międzynarodowymi kwalifikacjami, takimi jak:

 • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych)

 • CISM (Certified Information Security Manager)

 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

 • CCSA (Certification in Control Self-Assessment)

 • CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny)

 • CCSA (Certyfikowany Praktyk Samooceny Kontroli)

 • CGAP (Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego)

 • CRMA (Certyfikowany Praktyk Zapewniania Zarządzania Ryzykiem)

 • CSX (Cybersecurity Nexus)

 • ACE (Approved Compliance Expert)

 • COSO Internal Control

 • Egzamin audytora wewnętrznego Ministerstwa Finansów 

 • Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation 

 • Audytora Wiodącego systemów: 9001 (jakość), 20000 (zarządzanie usługami), 22301 (ciągłość działania), 27001 (bezpieczeństwo informacji)

 • Audytora systemów ISO 28000 (bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw) 

 • Pełnomocnika ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania

 • Menedżera Bezpieczeństwa Informacji

 • ITIL Practitioner

 • PRINCE2 Practitioner. 

© 2018 by W&S Consulting