Liderzy

Sebastian Burgemejster

Menedżer z doświadczeniem w audycie wewnętrznym, zewnętrznym, doradztwie, wdrażaniu i zarządzaniu obszarami II linii zapewnienia w organizacji. Prezes, Dyrektor Zarządzający oraz wieloletni członek zarządu Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Przedsiębiorąca oraz właściciel firmy konsultingowej. Posiadacz prestiżowych międzynarodowych certyfikatów zawodowych m.in. CISA, CISM, CRISC, CCSA, CGAP, CRMA, COSO, CSXF, ACE, LA ISO 27001, LA ISO 20000, PRINCE2, MSPF. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i jakości w IT, doktorant (rozprawa dotycząca zintegrowanego zarządzania funkcją audytu w służbach żeglugi powietrznej w ramach funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej). Doświadczony we wdrażaniu, konsultingu i audycie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania usługami IT, zarządzania ryzykiem oraz zarządzania jakością. Aktywny członek stowarzyszeń IIA oraz ISACA. Członek Komitetu Technicznego PKN nr 306 ds. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności. Wieloletni szef komórki audytu wewnętrznego i zewnętrznego w organizacji świadczącej usługi żeglugi powietrznej. Kierownik projektu, ekspert i konsultant zewnętrzny w trakcie realizacji projektów audytowych, wdrożeniowych i doradczych dla dużych instytucji państwowych i prywatnych z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania, bezpieczeństwa i IT. Ostatnio zarządzający obszarem, w skład którego wchodziły zintegrowane funkcje GRC (governance, risk, compliance), certyfikacji służb żeglugi powietrznej, Zintegrowanych Systemów Zarządzania, zarządzania procesowego oraz controlingu korporacyjnego.

© 2018 by W&S Consulting